Контакти

м. Чернівці, вул. Гонти, 20, тел./факс (0372)54-26-10
Кольпінг

Молодь

  Головна
  Новини
  Справа Кольпінга
  Про нас
  Молодь Кольпінга
  Установчі документи
  Символіка
  Інформаційна література
  Проекти
  Родини Кольпінга
  Освітні заходи
  Вісник Кольпінга
  Контакти

Семінар “Організація ефективного розвитку РК та оцінювання результатів”

14.05.2011р.в м.Чернівці відбувся семінар, метою якого було систематизувати роботу РК в основних напрямках розвитку організації.

Учасники: представники РК м.Чернівці, Ужгород, Львів, Кіцмань; с.Нижні Петрівці/ Чернівецька обл., с.Великий Бичків/Закарпатська обл.
Тренери: Наташа Іванова та Галина Єрьоміна, освітні референти Регіональної Спілки “Справа Кольпінга”

Цілі семінару:
- перевірити, відновити та систематизувати знання членів СК про організацію
- дати конкретні рекомендації по роботі РК в рамках основних напрямків діяльності організації
- проаналізувати та виправити помилки, які найчастіше з’являються в ході діяльності РК
- оптимізувати процес планування та звітності РК
- навчити членів РК чітко та стисло розробляти та представляти концепцію проектів.

В І блоці семінару учасникам було продемонстровано презентацію Power Point, яка розкривала суть СК в цілому та зокрема діяльність організації в Україні. Дана презентація містила ті відомості, які були вже відомими всім учасникам семінару, але вони були систематизовані і об’єднані в одну чітку презентаційну форму. По ходу демонстрації презентації референти ставили запитання учасникам, що дало змогу перевірити обізнаність членів організації в даній сфері, подивитися як вони трактують місію СК та розуміють ті чи інші цілі організації. Напрямки організації були проілюстровані конкертними прикладами діяльності Спілки та деяких РК, що послужить зразком та імпульсом для тих РК, які є не дуже активними чи не до кінця розуміють як діяти в тому чи іншому напрямку.
В майбутньому планується використовувати дану презентацію при заснуванні ініціативних груп та в перспективі РК, при залученні нових членів та налагодженні контактів з партнерами. презентацію можуть використовувати як референти та члени Правління в своїй роботі, так і голови та актив РК при залученні нових членів та організації роботи на місцях.
На додаток до презентації учасникам було подано невеликий блок під назвою «7 міфів про Кольпінг». Референти виділили декілька основних помилок та хибних думок, які складаються у членів саме СК України. Такі помилки з’являються внаслідок цілої низки причин, а саме: брак інформації, менталітет, нечітке розуміння того чи іншого аспекту і т.п. Це стосується самої сутності організації, її цілей та деяких видів діяльності Спілки, релігійних та фінансових аспектів і т.д. Виділені помилки було об’єднано в 7 основних «міфів». Референти та члени Президії озвучували ці міфи та давали їм спростування, чітко роз’яснюючи помилки та відповідаючи на запитання учасників, які виникали в ході роз’яснення.
Завершальний етап І блоку семінару був присвячений плануванню та звітності діяльності РК. Всім РК рекомендовано для оптимізації їх роботи складати плани на початку кожного року та відповідно звітувати про проведену роботу в кінці року. В деяких РК існує з цим проблема у зв’язку з відсутністю часу чи досвіду. Саме тому референти Бюро Спілки розробили спрощену форму – єдину для планів та звітів та роз’яснили учасникам як користуватися даною таблицею.
Варто зазначити, що дана таблиця не лише оптимізує процес планування та звітності в РК, але й чітко відображатиме всю проведену роботу, включаючи конкретні цілі, заходи та результати.

ІІ блок семінару був присвячений написанню проектів, а саме розкриттю самої концепції проекту та відображенню основних заходів по його реалізації. Так як РК не мають достатньо досвіду та професійних знань в написанні проектів і не можуть самостійно без підтримки Спілки подавати проекти, то свої проектні ідеї вони спочатку подають в Бюро Спілки. Саме для цього було розроблено формуляр, який включає в себе низку основних питань: мета, опис проблеми, очікувані результати, план реалізації проекту, необхідні ресурси та бюджет. Якщо РК при поданні проектної ідеї дасть чіткі відповіді на всі вищезазначені запитання, то Бюро Спілки зможе вчасно зреагувати на даний проект – чи він є реальним до реалізації, чи він відповідає вимогам того чи іншого грантодавця, які моменти треба доробити чи виправити і т.д. Після детального роз’яснення всіх пунктів формуляру учасники семінару отримали практичне завдання – придумати та опрацювати проектну ідею відповідно до запропонованих пунктів. По закінченні відведеного часу кожна робоча група презентувала концепцію свого проекту. В обговорення проекту брали участь всі учасники семінару, ставлячи різноманітні запитання, виправляючи помилки та даючи конкретні поради. Хочеться зазначити, що всі проектні ідеї були реалістичними та виходили з конкретно існуючих проблем в конкретних місцевостях. Дані проектні ідеї в перспективі будуть далі опрацьовуватися РК, представники яких були присутні на семінарі.

Підведення підсумків семінару показало, що учасники:
- володіють необхідною базою знань про організацію та її діяльність, що сприятиме як ефективній роботі РК у різноманітних напрямках діяльності, так і презентації організації серед громадськості
- зрозуміли основні помилки, які виникають в процесі роботи РК
- навчилися складати чіткі плани роботи та показувати конкретні результати своєї діяльності
- навчилися правильно подавати проектні пропозиції


ГОЛОВНА  |  НОВИНИ  |  ПРО НАС  |  КОНТАКТИ

ГО "Справа Кольпінга в Україні" © 2016